Hotline: 0987 28 28 26

Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai

26/09/2023 391 lượt xem
Trường Kyoto Minsai nằm tại thành phố Kyoto – một thành phố của văn hóa, nơi tập trung nhiều trường đại học nổi tiếng, và các doanh nghiệp hiện đại. Trường được thành lập như một mô hình mới về giáo dục và đào tạo.
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT