Hotline: 0987 28 28 26

Danh sách nhân viên tư vấn du học

15/08/2023 816 lượt xem
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP TƯ VẤN DU HỌC
 
STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới tính Trình độ chuyên môn
(Văn bằng)
Trình độ ngoại ngữ Vị trí
1 ĐINH THỊ QUYÊN 22/11/1988 Nữ Trình độ chuyên môn:
+ Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương
+ Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Học viện quản lý giáo dục TP.Hà Nội cấp ngày 14/06/2018
Trình độ ngoại ngữ:
Tiếng Anh, bậc 5
 
Nhân viên tư vấn trực tiếp
2 PHẠM THỊ SINH 22/11/1988 Nữ Trình độ chuyên môn:
+ Cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục
+ Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Học viện quản lý giáo dục TP.Hà Nội cấp ngày 14/06/2018
Trình độ ngoại ngữ:
+ Tiếng Anh, bậc 4
 
Nhân viên tư vấn trực tiếp
 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT