Hotline: 0987 28 28 26

Nguyễn Đình Hoàn

DHS kỳ tháng 04/2010 - Đại học Khoa học Chiba. Năm 2021, mở công ty riêng kinh doanh mặt hàng tiêu dùng và ăn uống tại Nhật Bản.

Nguyễn Ngọc Hãnh

DHS kỳ tháng 10/2013. Sau khoá tiếng Nhật tại Tokyo, vào học Đại học công nghệ thông tin Nhật Bản.

Đỗ Ngọc Sơn - Nguyễn Minh Phương

DHS kỳ tháng 04/2016 - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh tại Đại học Doshisha với học bổng 100% và 50% học phí.

Phạm Quỳnh Lan

DHS kỳ tháng 10/2017. Sau khoá tiếng Nhật 6 tháng tại Tokyo, vào học Khóa thạc sĩ chuyên ngành Global Studies tại Đại học Sophia với học bổng 100% học phí, hỗ trợ phí sinh hoạt 100.000 yên/ tháng

Ngô Huy Đức

DHS kỳ tháng 4/2019. Đi du học khi đang học lớp 11, hiện đã tốt nghiệp THPT và đỗ vào ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Kanto Gakuin

Triệu Tú San

DHS kỳ tháng 10/2019 - Chuyên ngành Khoa học Sinh học - Trường Đại học Shizuoka với học bổng 100% học phí và 40.000 yên/ tháng phí sinh hoạt theo Chương trình cầu nối Châu Á (ABP)
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT