Hotline: 0987 28 28 26

Các hoạt động chính

22/06/2021 2.743 lượt xem
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
  1. Làm cầu nối, kết nối các cơ quan giáo dục Việt Nam với nhau và với các cơ quan giáo dục nước ngoài trong hợp tác về lĩnh vực văn hóa, giáo dục.
  2. Làm đầu mối, kết hợp với các đơn vị giáo dục - đào tạo Việt Nam để quảng bá và thu hút sinh viên quốc tế đến Việt Nam học tập.
  3. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc thi hùng biện ngoại ngữ, các sự kiện về văn hóa, giáo dục, các chuyến tham quan học tập cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài trong đó có Nhật Bản.
  4. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, các chuyến tham quan học tập cho học sinh, sinh viên nước ngoài tại Việt Nam.
  5. Tổ chức và hỗ trợ tổ chức các chuyến tham quan, học tập về quản trị tại nước ngoài cho cán bộ nhân viên các cơ quan.
  6. Dịch thuật các tài liệu từ các ngoại ngữ sang tiếng Việt và ngược lại.
  7. Phối hợp với một số cơ quan giáo dục trong việc tạo nguồn học viên chất lượng cao và trong hoạt động giảng dạy ngôn ngữ - văn hóa.
  8. Cung cấp không gian thực tập cho sinh viên học ngoại ngữ và quốc tế học.
  9. Xây dựng các chương trình học bổng và tư vấn, giới thiệu sinh viên Việt Nam có nhu cầu du học tới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp v.v.. tại Nhật Bản và một số quốc gia khác.
Các bài viết khác
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT