Hotline: 0987 28 28 26

Chương trình đào tạo tiếng Nhật

Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai

26/09/2023 362 lượt xem
Trường Kyoto Minsai nằm tại thành phố Kyoto – một thành phố của văn hóa, nơi tập trung nhiều trường đại học nổi tiếng, và các doanh nghiệp hiện đại. Trường được thành lập như một mô hình mới về giáo dục và đào tạo.

Trường tiếng Nhật Toshin

25/09/2023 162 lượt xem

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TOKYO GALAXY

25/09/2023 204 lượt xem
Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy được thành lập vào năm 1986, đạt được danh tiếng cao ở nhiều quốc gia về chương trình giảng dạy xuất sắc

Học viện Subaru

25/09/2023 172 lượt xem
Với học viện ngoại ngữ Subaru, học viên không chỉ là học tiếng Nhật chỉ để có được tấm bằng đánh giá năng lực, Subaru chú trọng nhiều hơn và giảng dạy tiếng Nhật thực tiễn
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT