Hotline: 0987 28 28 26

Báo cáo du học hàng năm

15/08/2023 547 lượt xem
Hàng năm, Công ty Quốc Tế Việt luôn chấp hành quy định về việc nộp Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho các cơ quan quản lý trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Link tải Báo cáo theo các năm xin đăng tải dưới đây:
- Năm 2019
- Năm 2020
- Năm 2021
- Năm 2022
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT