Hotline: 0987 28 28 26

Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục liên kết

11/10/2023 662 lượt xem
1. Trường ĐH Shizuoka - Tổ chức đánh giá giáo dục quốc gia về bằng cấp học thuật và đánh giá Đại học (NIAD-UE)


2. TRƯỜNG ĐH Kinh tế Luật Osaka - Tổ chức đánh giá giáo dục Đại học Nhật Bản (JIHEE)CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT