Hotline: 0987 28 28 26

Tuyển sinh “Học bổng dành cho lãnh đạo trẻ (YLP)” của Chính phủ Nhật Bản năm 2021

05/11/2020 424 lượt xem
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bắt đầu tuyển sinh “Chương trình học bổng dành cho lãnh đạo trẻ (YLP)” của Chính phủ Nhật Bản năm 2021 dành cho đối tượng là những người đang làm việc tại các cơ quan Chính phủ vv

Những người có nguyện vọng ứng tuyển không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản chỉ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ các cơ quan được chỉ định tiến cử dưới đây. Những thông tin cụ thể liên quan đến cách thức nộp hồ sơ xin liên hệ đến những cơ quan tiến cử này.

Điều kiện ứng tuyển (tuổi, kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại ngữ) được quy định cụ thể, vì vậy các ứng viên cần đọc kỹ “Hướng dẫn tuyển sinh” của chương trình này.
 
   1. Chương trình tuyển sinh, trường đai học tiếp nhận của Nhật Bản, bằng cấp, cơ quan tiến cử
 
Chương trình Trường đại học tiếp nhận của Nhật Bản Bằng cấp Cơ quan tiến cử về Đại sứ quán Nhật Bản
 SCHOOL OF
 GOVERNMENT
 National Graduate Institute for
 Policy Studies (GRIPS) in Tokyo
 Master’s 
 Degree in 
 Public Administration
 /Public Policy
 ・Bộ Giáo dục và Đào tạo
 ・Học viện ngoại giao
 ・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức
 trung ương Đảng
 SCHOOL OF LOCAL
 GOVERNANCE
 National Graduate Institute for
 Policy Studies (GRIPS) in Tokyo
 Master’s Degree
 in Public
 Administration
 /Public Policy)
 ・Cục hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ
 ・Văn phòng Đề án 165 Ban tổ chức trung
 ương Đảng
 BUSINESS
 ADMINISTRATION
 Hitotsubashi University Business
 School, School of International
 Corporate Strategy (Hitotsubashi ICS)
 in Tokyo
 Master of Business
 Administration
 (MBA).
 ・Bộ Giáo dục và Đào tạo
 ・Bộ Tài chính
 ・Phòng Thương mại và Công nghiệp 
  Việt Nam (VCCI)
 ・Hiệp hội dệt may Việt Nam
 LAW  Kyushu University, Graduate
 School of Law in Fukuoka
 Master’s degree in
 Law
 ・Bộ Công thương
 ・Bộ Tư pháp
 ・Bộ Tài chính
 ・Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 ・Bộ Công an
 HEALTHCARE
 ADMINISTRATION
 Nagoya University,
 Graduate School of Medicine
 in Nagoya, Aichi
 Master of Science in
 Health Care
 Administration
 Bộ Y tế

   2. Hướng dẫn tuyển sinh, Đơn ứng tuyển: download
      (SCHOOL OF GOVERNMENT) 
      (SCHOOL OF LOCAL GOVERNANCE)
      (BUSINESS ADMINISTRATION)
      (LAW)
      (HEALTHCARE ADMINISTRATION)

   3. Những hỗ trợ dành cho lưu học sinh YLP (năm 2021)
      (1) Học bổng: 242.000 Yên/ tháng (dự kiến)
      (2) Học phí: được miễn hoàn toàn học phí, phí nhập học, phí kiểm tra
      (3) Phí sang Nhật Bản và trở về nước: được cấp vé máy bay

   4. Thông tin liên quan đến các chương trình học
      ○ School of Government and School of Local Governance:
      National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)
 
      ○ Business Administration
      Hitotsubashi University Business School, School of International Corporate Strategy (Hitotsubashi ICS)
 
      ○ Law
      Kyushu University, Graduate School of Law
 
      ○ Healthcare Administration
      Nagoya University, Graduate School of Medicine
 
Nguồn: ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam
Các bài viết khác
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT