Hotline: 0987 28 28 26

CỰU HỌC VIÊN

Đoàn Thị Huyền Trang

DHS kỳ tháng 7/2010 - Trường Nhật ngữ Meros

Phan Thị Bích Ngọc

DHS kỳ tháng 7/2010 - Trường Nhật ngữ Meros

Lê Thị Yến Ngọc

DHS kỳ tháng 4/2010 - ĐH Khoa học nghệ thuật Kurashiki

Nguyễn Kim Ngân

DHS kỳ tháng 4/2010 - Trường Nhật ngữ Samu

Nguyễn Thị Giang Linh

DHS kỳ tháng 4/2010 - ĐH Khoa học nghệ thuật Kurashiki

Nguyễn Văn Huy

DHS kỳ tháng 4/2010 - ĐH Khoa học Chiba

Trần Đức Bình

DHS kỳ tháng 4/2010 - Trường Nhật ngữ Samu

Trương Khánh Bang

DHS kỳ tháng 4/2010 - ĐH Khoa học Chiba

Nguyễn Thị Minh

DHS năm 2018 - ĐH Khoa học nghệ thuật Kurashiki
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT